Tehnički pregled Mišić

Da bi se uspešno sprovela procedura registracije vozila, neophodno je obaviti tehnički pregled, najduže do 30 dana pre datuma njenog isticanja. Danas je ovaj postupak dužeg trajanja i njime su obuhvaćena vozila svih karakteristika i nosivosti. Tehnički pregled se mora izvršiti bar jednom godišnje za sva osim za vozila javnog prevoza putnika, opasnih materija i namenjenih obučavanju budućih vozača, kada se vrši minimum dva puta.

Na osnovu važećeg pravilnika koji je stupio na snagu pre tri godine, tehnički pregled traje i do 40 minuta, jer je kontrola ispravnosti vozila znatno na višem nivou. Kada je u pitanju cena, naša usluga tehničkog pregleda se u zavisnosti od prevoznog sredstva i servisa plaća između 4.000 i 6.000 dinara.

Šta je potrebno da postoji da bi se prošao tehnički pregled?

Kako bi se uspešno realizovao tehnički pregled, bitno je da vozilo bude potpuno čisto, kao i da vlasnik ima ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu, ili ako je u pitanju drugo lice ovlašćenje za upravljanjem vozila. Apsolutno se podrazumeva da bude vidljiv broj šasije i motora, kako bismo mogli da identifikujemo vozilo i uporedimo postojeće vlasničke papire. Kočnice moraju biti u ispravnom stanju, kao i brisači, duga i kratka svetla, a karoserija ne sme imati vidljiva oštećenja. Posebno se detaljno kontroliše postojanje korozije, kada se vozila vraćaju sa tehničkog pregeleda. 

 

Vozilo mora imati gume na kojima se vide šare i njihove dubine prema zakonskim propisima. Proverava se i stanje motora, volana i sistema upravljanja, menjača, ali i alnasera, alternatora i svih drugih delova vozila. Prati se obim i čistoća izduvnih gasova iz auspuha. Obavezno se proverava i nivo ulja, kao i da li postoji njegovo prosipanje. Oprema koja je neizostavna jeste komplet prve pomoći, sajla i trougao, kao i protivpožarni aparat. Dodatno, proveravamo sve podatke iz zvaničnih dokumenata, potvrde o servisima i popravkama, kao i podudaranje svih podataka o ispravnosti vozila.

Procedura obavljanja tehničkog pregleda

Tehnički pregled se mora obaviti pred svaku registraciju, i ne sme biti stariji od 30 dana. U slučaju da se registracija naknadno obavlja, a tehnički pregled je stariji od navedenog broja dana, onda se mora obaviti ponovo. Za razliku od prethodnog pravilnika, danas tehnički pregled traje i do 40 minuta, a najčešće to zavisi od vozila i njegovog stanja. Automobili i prevozna sredstva do 3,5 tona pregledaju se za 35 minuta, a preko te nosivosti minimum 40. Za motocikle, tricikle i traktore to vreme je između 20 i 25 minuta, a za druga priključna vozila do 30. Poželjno je pre dolaska na tehnički pregled posetiti majstora i prekontrolisati vozilo, pored toga je potrebno vozilo oprati.

Prilikom realizacije tehničkog pregleda kontroliše se kilometraža i slikaju i snimaju sva stanja vozila. Kako je kontrola vrlo detaljna i pooštrena, potrebno je da vozilo zaista bude pripremljeno prema uslovima za prolazak tehničkog pregleda. Nakon toga, tehnički pregled važi 6 meseci ili godinu dana, u zavisnosti od vrste prevoznog sredstva. 

 

Tehnički pregled je jedan od osnovnih elemenata uspešne registracije vozila i odnosi se na detaljnu kontrolu stanja i ispravnosti. Pravila su znatno pooštrena, kako bi vozila koja su registrovana bila maksimalno bezbedna na putevima.