Registracija Vozila

 

 

Radno vreme:

Radnim danom od 09 - 18 časova.

Za naše klijente obezbedili smo brzu registraciju vozila sa mogućnošću da na jednom mestu završe sve, od tehničkog pregleda do dobijanja registracionih nalepnica.

 

 

Registracija vozila važi godinu dana.


Vaš automobil možete registrovati najranije 30 dana pre isteka registracije i najkasnije 30 dana posle isteka registracije.
Ukoliko se desi da svoje votilo ne registrujete pre isteka roka od 30 dana vozilo se mora odjaviti u SUPU i ponovo registrovati.

 

Za registraciju vozila potrebno je da Vlasnik vozila bude lično prisutan.

Tehnički pregled Misić vrši registraciju vozila bez promene podataka o vozilu, imaocu i bez umanjenja dadžbina za registraciju.

Ukoliko postoji potreba odlaska u SUP naši zaposleni (uz Vaše punomoćje) će završiti sve potrebno umesto Vas.

 

Za registraciju Vašeg vozila potrebno je:

  1. Tehnički pregled vozila
  2. Saobraćajna dozvola
  3. Važeća lična karta na uvid
  4. Polisa obaveznog osiguranja sa overenom uplatom
  5. Uplate taksi

Sve poslove vezane za registraciju vozila, plaćanja... možete obaviti kod nas.

 

Administrativna Zabrana